Subscribe Us

header ads

İmralı’da kaleme alınan anayasa taslağı uygulanmaya devam ediliyor

Ümit Özdağ mecliste düzenlediği basın toplantısında yeni yasa taslağı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 
  “Bu taslak, sadece Türklüğe düşman değil, insanlığa, özgürlüğe, demokrasiye de düşman kanunla siyasi irade tüm meslek kuruluşların adeta hükümetin organları haline getirmeyi hedefliyor. Böyle bir yasa ancak muz cumhuriyetinde olabilir ancak Türkiye'de olmaması gerekir. ‘Ya bizdensiniz ya yok olacaksınız' mantığı ile bir yasa tasarısı hazırlıyorlar. Bu taslağı hazırlayan bürokratların uyarılmasını, bu taslağın TBMM'ye asla getirilmemesi talep ediyoruz” diye devam etti.
Ümit Özdağ 'ın açıklamaları şöyle:
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce yapmış olduğu “Türkiye Barolar Birliği'nin isminden Türkiye ibaresinin çıkarılması gerekiyor” açıklamasını emir olarak kabul eden başbakanlık bürokrasisi; bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Bu yasa tasarısı ile milli ve yerli olduğunu iddia eden AKP Hükümeti tüm meslek kuruluşlarının isimlerinden Türk ve Türkiye ibarelerini çıkararak bu kuruluşların milli kimliklerini yok etmeyi hedeflemektedir. Üstelik yasa tasarısı bununla da kalmayıp, bütün meslek kuruluşlarının demokratik yapılarını ortadan kaldırmakta, onları ilgili bakanlıkların yan kuruluşu haline getirmektedir. Bu düzenlemenin yapılması ile meslek kuruluşları hem milli kimliklerini hem demokratik yapılarını tamamen yitireceklerdir.
Yasa taslağı ile;
Türkiye Barolar Birliği —Barolar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu —Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
TESK —ESK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği —Odalar ve Borsalar Birliği
TOBB —OBB
Türkiye Noterler Birliği —Noterler Birliği
Türk Tabipleri Birliği —Tabipler Birliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği —Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Veteriner Hekimleri Birliği —Veteriner Hekimler Birliği
TÜRMOB —MOB
TÜRK Diş Hekimleri Birliği – Diş Hekimleri Birliği
Türk Eczacıları Birliği – Eczacılar Birliği
Türkiye Katılım bankası – Katılım Bankası
Türkiye Sigortacılık – Sigortacılık
Türkiye Ziraat Odaları Birliği – Ziraat odaları birliği
Türkiye Tohumcular Birliği – Tohumcular Birliği
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği – Seyahat Acenteleri Birliği
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği adını almaktadır.”
“BÖYLE BİR KANUN MUZ CUMHURİYETİNDE DAHİ YOKTUR”
“Yasa tasarısı sadece Türklüğe düşman değildir” diyen Özdağ açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Aynı zamanda insan haklarına da düşmandır, özgürlüğe de düşmandır, demokrasiye de düşmandır. Cumhuriyet tarihimizin en anlamsız ve en anti-demokratik yasa teklifi önümüze geldi. Bu kanunla siyasi irade tüm meslek kuruluşlarını partisinin hükümetinin bir organı haline getirmeyi amaçlıyor. Böyle bir kanun muz cumhuriyetinde dahi yoktur. Burada mevcut iktidar; hükmedemediği, seçimlerle alamadığı, güdümüne sokamadığı kurumları yok etme amacındadır. Ya bizdensiniz ya da yok olmaya mahkumsunuz mantığı ile hazırlanan bu kanun tasarısı ile tüm meslek kuruluşlarını yok etmeyi amaçlanmaktadır.” dedi. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar