Subscribe Us

header ads

Buyrukta Kızılbaşlık

 Cem Erkanı, Miraç Olayı ve Kırklar Cemi 
 On İki Hizmet ve Sohbet Halkası 
 Tarikat İçinde Niyaz, Secde ve Dâra Durmak 
 Tarikatta İkrar ve İman 
 Üç Sünnet 
 Yedi Farz 
 On Yedi Erkân 
 Üç Sünnet – Yedi Farz Deyişi (Şah Hatayi)
 Tac ve Hırka

Yorum Gönder

0 Yorumlar