Subscribe Us

header ads

Pdf Dosyalar

Kendimizce okunmasını uygun gördüğümüz bazı kitapların pdf sürümlerini buraya yükledik. Zamanla liste uzatılıp yeni kitaplar da eklenmeye devam edecek. Yayın hakkı sizde bulunan bir kitap varsa eğer turkalevi@gmail.com adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.
Buraya yüklediklerimize ek olarak Türk kültürüyle, tarihiyle ilgilenenler için müthiş bir arşiv daha var. https://archive.org/details/KokTengri adresinde bu konuda derli toplu bütün eserleri bulabilirsiniz.

Abdülkadir İnan - Eski Türk Dini Tarihi
Abdülkadir İnan - Tarihte ve Bugün Şamanizm
Ahmet Temir - Moğolların Gizli Tarihi
Bahaeddin Ögel - İslamiyetten Öncesi Türk Kültür Tarihi
Celal Beydili - Türk Mitolojisinde Ansiklobedik Sözlük
Emel Esin - Türk Kozmolojisine Giriş
Erdoğan Aydın - Nasıl Müslüman Olduk
Fuat Bozkurt - Türklerin Dini
Hikmet Tanyu - İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı
Hikmet Tanyu - Türklerde taşla İlgili İnançlar
İsmail Doğan - Mayalar ve Türklük
Jean Paul Roux - Türklerin ve Moğolların Eski Dini
Ahmet Ali Arslan - Kızılderili ve Türk Şamanizminin Benzerlikleri
Murat Adji - Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi
Nevil Drury - Şamanizm
Sabir Rüstemhanlı - Göktanrı