Subscribe Us

header ads

Alevi Kütüphanesi

Kendimizce okunmasını uygun gördüğümüz bazı kitapların pdf sürümlerini buraya yükledik. Zamanla liste uzatılıp yeni kitaplar da eklenmeye devam edecek. Yayın hakkı sizde bulunan bir kitap varsa eğer turkalevi@gmail.com adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.
Buraya yüklediklerimize ek olarak Türk kültürüyle, Türk tarihi ve mitolojisiyle ilgilenenler için müthiş bir arşiv daha var. https://archive.org/details/KokTengri adresinde bu konuda derli toplu bütün eserleri bulabilirsiniz. Yine Alevi kütüphanesi oluşturmak için zaman zaman kitaplar eklemeye devam edeceğiz.

Abdülkadir İnan - Eski Türk Dini Tarihi
Abdülkadir İnan - Tarihte ve Bugün Şamanizm
Ahmet Temir - Moğolların Gizli Tarihi
Bahaeddin Ögel - İslamiyetten Öncesi Türk Kültür Tarihi
Celal Beydili - Türk Mitolojisinde Ansiklobedik Sözlük
Emel Esin - Türk Kozmolojisine Giriş
Erdoğan Aydın - Nasıl Müslüman Olduk
Fuat Bozkurt - Türklerin Dini
Hikmet Tanyu - İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı
Hikmet Tanyu - Türklerde taşla İlgili İnançlar
İsmail Doğan - Mayalar ve Türklük
Jean Paul Roux - Türklerin ve Moğolların Eski Dini
Ahmet Ali Arslan - Kızılderili ve Türk Şamanizminin Benzerlikleri
Murat Adji - Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi
Nevil Drury - Şamanizm
Sabir Rüstemhanlı - Göktanrı
 

Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi - 1 (13,14,15. YY) – İsmailÖzmen

Alevi BektaşiŞiirleri Antolojisi - 2 (16. YY) – İsmail Özmen

Alevi BektaşiŞiirleri Antolojisi - 3 (17, 18. YY) – İsmail Özmen

Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi - 4 (19. YY) – İsmail Özmen

Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi – 5 (20. YY) – İsmail Özmen


Alevi Bektaşi Geleneğinde Hubyar Sultan -Dilek Bakan

Alevi Bektaşi Geleneğinde Vasiyet ve Buyruk Üzerine - Aziz Kılınç

Alevi Bektaşi Klasikleri – Makalat – Hacı Bektaş Veli

Alevi Duaları (Gülbengler) - Remzi Kaptan

Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri – Ahmet Yaşar Ocak

Alevi ve Bektaşi Klasiklerinde İslam Musahiplik ve Dar Erkanı – Sakarya Üniversitesi

Balkanlarda Alevi Bektaşilik – Adil Seyman

Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği – Rıza Zelyut

Efsaneden Gerçeğe Hacı Bektaş Veli – İrene Melikoff

Uyur İdik Uyardılar – İrene Melikoff

Kırklar Ceminde – İrene Melikoff

Tuttum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme – İrene Melikoff

Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi Bektaşi Yolu – Celalettin Ulusoy

Kurtuluş Savaşı Sırasında Alevi Bektaşiler – Baki Öz

Osmanlıda Alevi Ayaklanmaları – Baki Öz

Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı – Ahmet Akbulut

Türkiye’de Alevi, Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreleri – Baha Said Bey

Türk Mitolojisi – Bahattin Uslu

Ergenekon Destanı ve Nevruz Bayramı – Abdülhaluk Çay

Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği – Rıza Zelyut