Subscribe Us

header ads

Alevilikte Kurban Bayramı

Aşağıda sıkça sorulan sorulara verilmiş kısa cevaplar var. Bazı sorular size saçma gelebilir ama bu sorular gerçekten soruluyor. "İnsan bilmediğine düşmandır." demiş Hz. Ali. Birbirimizi tanıyalım.

Aleviler Kurban Bayramını kutlar mı?

Evet kutlar.

Alevilerin Kurban Bayramı Ne zaman?

Kurban bayramın takvimde hangi güne denk geliyorsa o zaman.

Aleviye kurban eti verilir mi?

Kurban etini dağıtırken Alevi Sünni diye ayırıyorsanız sizin bileceğiniz iş.

Alevilerin kestiği kurbana ne denir?

Kurban denir.

Aleviler kurban keser mi?

Keser.

Alevilikte adak kurbanı duası nasıldır?

“Bismillâhi Allahu ekber, tekbir Allahu ekber, tekbir Allahu ekber, kurban-ı Halîl  ferman-ı Celîl, tığ-ı Cebrail itaat-ı İsmail için kesiyorum. Bismillâhi Allahu ekber, Allahu ekber, lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd."

Kurban kesildikten sonra;

Kurbanlarımız kabul, muratlarınız hasıl ola. Dergâh-ı izzetine yazılmış ola. Dildeki dileklerinize, gönüldeki muratlarınıza vasıl ola. Kurbanlarınız kazaya kalkan, belaya bekçi ola. Duası bizden, kabulü de Allah’tan ola. Gerçeğe Hû… 

Aleviler ne zaman kurban keser

Adak adadığı zaman, görgü cemi sonrasında, Kurban Bayramında, öylesine

Alevilikte adak kurbanı nedir?

Sırf Aleviliğe has bir durum değildir. Kişinin bir dileği olur. Örneğin oğlum askerden sağ salim dönerse, bir ev sahibi olursam, hastalığı atlatırsam vs vs. Buna adak kurbanı denir

Alevilerde adak kurbanı yenir mi?

Yenir. hele ciğer kavurması aşırı lezzetli olur.

Alevilerde ziyaret kurbanı nedir?

Anadolu'nun çoğu yerinde mezarlar ve türbeler vardır. Hacı Bektaş Dergahı, Hubyar Sultan Dergahı, Karacaahmet Dergahı, bilmem kimin türbesi vs. Buralara ziyarete gidenler veya bir dileğinin kabul olması karşılığında adak adayanlar kurban keserler.

Alevilikte Kurban Bayramı var mı?

Var.

Aleviler bayram yapar mı?

Yapar.

Aleviler Kurban Bayramında kurban keser mi?

Keser.

Aleviler kurbanı nasıl keser?

Normal keser. Önce hayvanın gözü bağlanır. ayaklarının üçü bağlanır. Yatırıp yönü kıbleye çevrilir. Tekbirlenir ve kesilir.

Alevilerin kestiği yenir mi?

İslam inancına göre kitap ehli olanların kestiği yenir. Aleviler de Müslüman olduğuna göre Alevilerin kestiği de yenir.

Alevilerde Arife günü var mı?

Var.

Aleviler Arife gününde ne yapar?

Mezarlık ziyaretleri yapılır. Evde yapılan yiyecekler, içecekler, meyveler götürülür ve mezarlıktaki diğer insanlara ikram edilir.

Aleviler kurban etini dağıtır mı?

Evet. Kurbanlar genelde toplu olarak kesilir ve pişirilir. Aynı zamanda da pilav pişirilir. Gelen herkes yer. Bireysel olarak kesenler de aynı şekilde pişirir ve herkesi davet eder. Çiğ olarak dağıtma veya kendi evine pay ayırma adeti yoktur.

Alevilikte kaç çeşit kurban var?

Abdal Musa kurbanı, adak kurbanı, dar kurbanı (ölenler için) görgü kurbanı (cem başlangıcında), Kurban Bayramı kurbanı, musahiplik kurbanı (kardeşlik kurbanı), ziyaret yerlerine giderken kesilen kurban

 


Yorum Gönder

0 Yorumlar