Subscribe Us

header ads

Laiklik, Alevilerin Vazgeçilmez İlkesidir

Diyanet’in cemevleri ile ilgili “kırmızı çizgi” açıklamasına, Alevi önderleri deklarasyonla cevap verdi: Alevilerin toplu ibadet yeri cemevleridir. Laiklik Alevilerin vazgeçilmez ilkesidir
Laiklik, Alevilerin vazgeçilmez ilkesi
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in cemevleri ile ilgili “kırmızı çizgi” açıklamasına, Alevi önderleri deklarasyonla cevap verdi. Alevi Toplum Kuruluşları Yüksek Danışma Toplantısı sonrasında açıklanan ve “Alevilerin toplu ibadet yeri cemevidir” vurgusunun yapıldığı bildiride, “Laiklik Alevilerin vazgeçilmez ilkesidir” denildi. Bildiride ayrıca kamusal alanda inanç ayrımcılığına son verilmesi istendi. Ocak Dedeleri ve Alevi Toplum Kuruluşları’nın katılımı ile gerçekleştirilen Alevi Toplum Kuruluşları Yüksek Danışma Toplantısı’nda alınan kararlar Ankara’da düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
Toplantıda CHP’li vekiller Şenal Sarıhan, Ali Akyıldız ve Mehmet Tüm de katıldı. Bildiride özetle şunlar kaydedildi: “Gerek bütçesi gerekse tartışmalı fetvaları ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı skandal açıklamalarıyla tartışma yaratmıştır. Verdiği fetvalarda Alevileri hedef almaktadır. Alevilerin İslam dışı ve inançsız olduğunu ima etmektedir. Hak-Muhammed-Ali yolunu benimseyen ve inanan Aleviler bu tür tanımlamaları reddetmektedir: “Alevilerle evlenilir mi?” sorusuna verilen cevapta “Müslüman olmayanlarla evlenilmez” denilerek bir anlamda Alevilerin İslam dışı, dolaysıyla inançsız olduğunu ima etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in cemevleri konusunda vermiş olduğu beyan da aynı şekilde tartışmalıdır: Sayın Görmez, AKP’nin 64’üncü Hükümet Programı’nda yer alan, ‘cemevlerine hukuki statü verilmesi’ açıklamasına ‘cemevlerinin caminin alternatifi, başka bir inancın mabedi gibi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir’ yorumunda bulunmuştur. Böyle bir demece neden ihtiyaç duyuldu? Sayın Görmez’in kendi yorumu mudur yoksa birilerinin telkini altında mıdır?”
Ayrımcılığa son verilsin
Bildiride şöyle devam edildi: “Devletin her kademesinde görev yapan bürokratlar arasında Cumhuriyet tarihinde benzeri olmayan bir ayrımcılık yapıldığı bilinen bir gerçekliktir. Bu arada Alevi kökenliler hiçbir üst kademe görevine getirilmemektedir. Bu durum toplum içinde derin ayrışmalara yol açacak son derece yanlış bir tutumdur. Din ve vicdan özgürlüğü, devletin inançlar karşısında yansızlığı ve din ile siyasetin birbirine karıştırılmaması olarak ifade edilen laiklik, Aleviler açısından da vazgeçilmez bir ilkedir. Eğer laiklik ilkesi tamamen ortadan kalkarsa ortada ne Alevilik, ne demokrasi, ne de bireyin değeri kalır.”
Bünyamin Öztürk