Subscribe Us

header ads

Dönen Dönsün! Ben Dönmezem Yolumdan

AKP ilk iktidara geldiği zamanlar mazlum mağdur edebiyatı yapıyordu ve önceliğimiz demokrasi "ileri, ileri" diyerek millete gaz veriyordu. Yıllar geçip te devletin her kademesinde kendi krallığını kurduktan sonra aniden vitesi geriye aldı ve " geriye geriye, bedevilerin çağına" diyerek millete yine gaz vermeye başladı. On yıl önceki verdiği gazla bu tamamen zıt demeyin, on yıl içinde milleti kendi ideolojileri doğrultusunda değiştirdi ve dönüştürdüler.
Şimdi gerçek amaçları ve niyetlerini söylüyorlar. On yıl önce gömlek değiştirmişlerdi, çıkardıkları gömleği yırtıp atmadılar ya, onu yıkayıp ütülediler ve en güzel günlerinde tekrar giymek üzere sakladılar. İşte o gün bu gündür.

Arapça dersleri, Kuran dersleri, peygamberin hayatı ek dersler olarak Din Kültürü dersinin yanında okutulacak. Bu konuların hepsi ilköğretimden lise sona kadar tüm sınıflarda fazlasıyla veriliyor. Bu özel ilginin nedeni nedir?
Başbakan açıkça ülke vatandaşları arasında mezhep ayrılığını körüklüyor ve nefret biriktiriyor. Sünniler Alevilere karşı kışkırtıyor, Alevilerin birine kışkırtılacak dermanı yok, geçmiş bunun kanıtı.
Madımak katliamı sanıklarının zamanaşımına "hayırlı olsun" diyen bir başbakan nasıl olur da, ülkenin Alevi-Sünni tüm vatandaşlarını temsil edebilir?
Her konuşmasında Allah kitap diyerek insanların inancını sömüren, kullandığı her kelimeyi din terazisinden geçiren ve buradan kendi tabanındaki ağır topların ruhlarını okşayan bir başbakan ve ardından gidenlerin peşinde bindik bir alamete...
Nereye gidiyoruz peki diye sormayın, yukarıdaki gazete küpüründe devletin bakanı söylüyor gittiğimiz yönü.
Ben de karşılık olarak diyorum ki; sen değil yedi sülalen gelse oraya döndüremez bizim yüzümüzü. Bin yıla yakın bir zamandır bütün kuvvetleriyle saldırıyorlar Türklüğümüzü unutturmak için bize. Onların yapamadığını siz mi yapacaksınız? Gülerim be...