Subscribe Us

header ads

Mustafa Kemal, Ona Bozkurt Diyorlar

MUSTAFA KEMAL YAHUT “BOZKURT”
“O’NA BOZKURT DİYORLAR: ÇÜNKÜ BOZKURT, VAKTİ İLE ASYA STEPLERİNDE UZANAN IRKIN SEMBOLÜDÜR.”
“O’NA AYNI ZAMANDA GAZİ DE DİYORLAR”
“Çizgileri içe işleyen mağrur ve hakim yüzünde endişe ve kudret okunuyor. Şimdiye kadar bir milletin ruhunu yeniden yaratan iradelerinin muhtelif tasvirleri yapıldı. Fakat arkasında bir gömlekle, amele kasketi altında sebatkâr bir alınla Lenin Rusya’nın veçhesini Avrupa’dan ayırıp Asya’ya ve barbar menşelerine doğru çevirirken, Gazi siyah ile beyaz boyunbağı ile büyük bir kısmı Asya’da bulunan bir Devletin Reisi olarak yeniden doğan bu Memleketi Avrupa’ya teveccüh ettiren bir inkılap yaptı.
“…1919: Galiplerin triyomvirası, Wilson, Klemenso, Loyd Corc Versay’da. Avrupayı yeni baştan teşkile çalışıyorlar. Sevr muahedesiyle Türkiye’nin mukadderatı da yeniden tayin olunacak. Yaşamasına elvermeyen bir karar: O’na Anadolu’yu bırakıyorlar fakat: İzmir’i bir uzuv kesiyorlar. Padişah tabiat ile bu karara boyun eğmişti. İşte o zaman bir adam çıktı, kalktı ve bağırdı:
“HAYIR!”
Bu haykırış, büyük şefin etrafında toplanılması için bir tehlike işareti yerine geçti. Etrafında MİLLİYETÇİLER ve terhis edilen parasız askerler toplandılar. Fakirane teçhiz edilmiş, topsuz, mühimmatsız, nakliyatsız çetelerle bu adam Yunanlılara karşı durdu. 20 Haziran 1920’de onların üstüne cesaretle yürüdü. Türkiye kurtuldu. Kurtarıcının adı Mustafa Kemal’di. Otuz dokuz yaşındaydı.
O ırkının tarihe verdiği, meşhur ve dehşetli örnekler gibi Tumurlenk ve Cengiz Han gibi Kırıp geçirecek bir kudret sahibi olan bu genç Türk’te ecdadının varisi olmaya layık bulunduğunu ispat ediyordu.
Eseri ne midir? Türkiye Cumhuriyetinin onuncu Yıl dönümü vesilesi ile yapılan şenliklerde bu eser tecil edildi. Mustafa Kemal Padişahı kovdu, hilafeti kaldırdı, din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı.
Yuna istilasının silip süpürdüğü gibi Kürt istilasını da bastırdı.
“Büyük işi aynı zamanda çağdaş bir Türkiye tesis etmek oldu. Batı medeniyetlerinin bütün ilim, sanayi kazançlarını aldı. Memleketinin istiklalini ve terakkisini temin için sulh için iş görmek ihtiyacını duydu ve işi kökünden kavramak için idare merkezini Ankara’ya nakletti. Ve şu hedefe varmak için uzun güç bir ıslahat devri geçirdi: Türkiye kelimenin bütün manası ile medeni bir memleket olmaya mecburdur.”
Bütün bu hareketin esasında bir tek insan bir tek beyin vardı
;Mustafa Kemal’dir. Evet, biz batıların bir kahraman veya halk mürşidi hakkında telakkilerimizi değiştirecek tarzda O’nun şahsında her şey mükemmeldir; o, önünde en kuvvetli insanların eğildiği bir insanüstüdür.
“BOZKUT MU? GAZİ Mİ? HALASKAR MI? NE OLURSA OLSUN ESERİNE LAYIK BİR KAHRAMAN Kİ İCAP EDERSE HEDEFİNE GÖRE BİR TÜRKİYE YARATMAK İÇİN BÜTÜN TÜRKLERİ FEDAYA HAZIRDIR.
( Cumhuriyet Gazetesi, 15 Aralık 1933 s.1ve 5)
Türkler, bir imparatorluk kurarak yayılıp genişledikçe milli bir devlet olmaktan çıktılar. Çeşitli ırkları dinleri dilleri bir araya toplaması, onun milliyetçi ruhunu öldürdü.
Türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanıtan zihniyet; ne yazık ki kendi içimizi de girmiştir. Her şeyden önce millete, tarihini, asil bir köke sahip bulunduğunu, bütün dünyaya uygarlıklarının beşiği olan bir kavmin çocukları olduğunu öğretmek gerekir.
MİLLETİ TAASSUBUN PENÇESİNDEN KURTARIP ONUN MİLLİYETÇİLİK VASFINI UYANDIRMALI, ONA TÜRKÇÜLÜK İMANINI AŞILAMALIYIZ.
(Muvaffak İhsan Garan, Milletlerin Sevgilisi Atatürk, s.51)

Yorum Gönder

0 Yorumlar