Subscribe Us

header ads

Üç Sünnet

1. Sufi, dilini kelime-i tevhitten (lâ ilâhe illallah) ayırmamalı, sürekli zikir hâlinde bulunmalı,(11) Muhammed Ali’yi ve değerli evlatlarını zikretmelidir.(12) Talibin gönlünde kin, kibir olmamalıdır.(13) Birinci sünnet Tanrı’dır, inananların Tanrı adını dillerinden, sevgisini gönüllerinden düşürmemeleri gerekir.(14)
2. Sufi, kalbinden kibri ve beğenmişliği (ucub) atıp kimseye kin tutmamalı,(15) hırsına uyup şeytana gönül katmamalıdır.(16)İkinci sünnet Muhammed’dir. Onun gereği ise kin, büyüklenme ve düşmanlığı yürekten atmak, toplumla uyum içinde olmaktır.(17)
3. Farzları bilmeli ve yerine getirmelidir.(18) Nutku kudret-i Hak olup kimseyle tartışmamalı ve kimseye düşmanlık etmemelidir.(19) Turap olmalıdır.(20) Eğer talip bin ise bir kişiymiş gibi oturmalı ve bir söylemelidir.(21) Kendinden öfkeyi gidermelidir.(22) Talip olanın yola teslim olmasıdır.(23) Üçüncü sünnet Ali’dir. Onun gereği Muhammed-Ali’nin yoluna gönül rızası ile teslim olmaktır.(24) Tarikatın her türlü yolunu yerine getirmektir. Sünnet-i Resul, tarikat-ı Resul demektir.(25)
Kaynaklar
11 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.67b; 199, vr.89b; Gökçeler, s.4, 274; Risâle-i Seyh Safi, vr.40b; AytekinAlaca, s.164; AytekinHacı BektaII, s.245.
12 Risâle-i Şeyh Safi, vr.60b.
13 Aytekin, s.114. 
14 Bozkurt, s.132. Burada esasen Aytekin Buyruğunun sadeleştirilmiş hâli olan Bozkurt Buyruğunu göstermemize gerek yoktu. Ancak sadeleştirme adına yapılanların görülmesi açısından iyi bir örnek olduğu için burada bu Buyruktan da yararlandık.
15 Risâle-i Seyh Safi, vr.40b, 60b; Gökçeler, s.5; Aytekin, s.114; AytekinAlaca, s.165; AytekinHacı Bektas II, s.245.
16 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.67b; 199, vr.89b; Gökçeler, s.274.
17 Bozkurt, s.132.
18 Risâle-i Seyh Safi, vr.40b, 61a.
19 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.67b; 199, vr.89b; Gökçeler, s.274.
20 Aytekin, s.114.
21 AytekinAlaca, s.165.
22 Risâle-i Şeyh Safi, vr.40b. Bu husus burada ilave bir madde olarak zikredilmistir.
23 AytekinHacı Bektas II, s.245.
24 Bozkurt, s.132.
25 Gökçeler, s.5.

Yorum Gönder

0 Yorumlar