Subscribe Us

header ads

Yedi Farz

1. Sır saklayıcı olup erkânını zahitten saklamalı,(26) bir zahit imanını şeytandan nasıl sakınıyor ise, sufi de erkânını halktan o şekilde gizlemelidir. (27) Sırdar olmalıdır.28 Mürebbi tutmalıdır.(29) Zahit dinini şeytandan nasıl sakınıyorsa, ehl-i tarikat da yolunu, dinini öyle sakınmalıdır.(30) Musahip edinmek; musahiplikte malı mala, canı cana katmak, birbirinden gizlisi saklısı olmamaktır.(31)
2. Talip bin bir ise bir oturup bir dilden söylemelidir.(32) Söylenen nefesi hak bilip uymalı, itiraz etmemelidir.(33) Zahitten erkânını saklamalı, söylenen nefesi hak bilmelidir.(34) Talipler dört kapıda kâmil bulunup sayılmış olmalılar ve ispatları olmalıdır. Sayılmış olmak demek İmam
Hüseyin yoluna boyun vermek demektir; ilk sayılanlar Hüseyin ile beraber şehit olanlardır.(35)
Musahip olmalıdır.(36) Dostunu/destini(elini) Kudret makamına iletmiş olmalı, yani candan geçip haktan dönmemelidir.(37) Sırdâr (sır saklayıcı) olup gördüğünü örtmelidir.(38) Mürebbiye düşüp Hak kazanında pişmektir.(39)
3. Mizan-ı Hakk’a itaatkâr olmalı, bir günaha bin özür ve niyaz eylemeli; kimsenin gıybetini etmemeli, yalan konuşmamalı ve yalan yere yemin içmemelidir.(40) Özrüne niyaz ehli olmalı (41) ve her belâya teslim-i rızada olmalıdır. (42)  Mümin ve sufi olan canlar hırs nefsini öldürüp kendilerini bir ölü gibi bile görmemelidirler. (43) Taç giymelidir.(44) Dünyaya zerre kadar bile değer vermemelidir. (45) Rehber sahibi olmaktır; rehber Hak yolunun kılavuzudur, candan geçip Hak’tan geçmeyen sofu, rehber ile Hakka ulaşır.(46)
4. Mürebbi hakkını bilmeli ve ona itaatkâr olmalıdır.(47) Gayret kuşağını kuşanıp Hak menzilinde olmalıdır.(48) Mürebbi hakkına itaatkâr olup itiraz etmemelidir.(49) Talip, evliyaya iradet getirip mürebbi emrine muti’ olup rızasız gezmemelidir. Rıza, cümle ikrar imandır; rızanın ikrarı musahiptir, yer gök ile Muhammed Ali ile musahiptir.(50) Sırdâr olmalıdır.(51) Halifeden tövbe almalıdır.(52) Mürşittir, Mürşit hak yolunun güneşidir.(53)
5. Rabbine itaat edip her türlü emrine boyun eğmelidir.(54) Kuşak kuşanıp halifeden el alarak tövbe etmelidir. (55) Musahip hakkını hak bilip cem-i cemiyete gitmelidir.(56) Musahipli olmak ve musahip hakkını hak bilmektir.(57) Yâre yâr olup özü ulu olmalıdır.(58) Halifeden musahip hakkını ceme getirmelidir.(59) Aşina bulmaktır.(60) Sofu, iradet getirmeli, musahip tutmalı ve musahip hakkını ceme getirmelidir. Böylece Muhammed Ali, on iki imam ve cümle geçmiş mürşitler gibi sayılmış olur. Musahip hakkını ceme götürüp sayılan erenlerin ser çeşmesi Muhammed Ali’dir.(61)
6. Musahibini hakikat-ı Hak cemine götürmelidir.(62) Tövbe ehli olup, sahib-i irşad olmalıdır.(63) Daima günahına tövbe edici olmalıdır.(64) Talipler evliyaya iradet getirip tövbe almalı ve biat etmelidirler.(65) Beli berk olmalıdır.(66) Halifeden hırka giymelidir.(67) Halifeden el tutup tövbe kılmaktır.(68) Peşine olmaktır.(69)
7. Halifelerden taç ve kisvet kabul etmelidir, ayrıca sufiliğin bir şartı özünü meşayıha götürüp (kendinin bir şeyhi olmalı ya da kendini şeyhlere teslim etmeli) bu yol üzerinde olmayanları sufi olarak kabul etmemelidir.(70) Taç takmalı, üstatlara itaat etmeli, cem ayinindeki kardeşlerine hak bakmalıdır. (71)  Tac takmalı, bu zikredilen erkânları bilmeli; her kemalinde noksanı olmamalı, bu hükümlere muhalefet etmemeli, niyaz ehli ve irşad sahibi olup halim ve mazlum olmalıdır; bu Muhammed Ali sıfatıdır. (72) Talipler evliyadan setr ve kisvet giyinmiş, meyan kusanmış, mürebbi ve musahibe yetmiş pir eliyle beli bağlanmış, eli ikrar eteğine yetmiş ve her türlü sayılmış olmalıdır. Emir ve buyruk Muhammed Ali’nindir, vesselam.(73) Hakla sohbet etmelidir.(74) Halifeden taç giymeli ve sufiliğin bir şartı da özünü meşayıha ulaştırmalıdır.(75) Taç giyinip özünü üstada sunarak kendi nefsini terk etmek ve yol ehline pây-i mal olmaktır.(76)
Çegildesi olmaktır.(77)
______________________________________________
26 Risâle-i Seyh Safi, vr.40b.
27 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.68a; 199, vr.89b; Gökçeler, s.5–6, 274; AytekinHacı Bektas II, s.245. Gökçeler s.5- 6’da zahit yerine şeriat kavmi ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca, talibin erkânı münafıktan saklaması gerekir. Öyle anlaşılıyor ki, burada erenlerin saklaması gereken sır, onların On iki İmam mezhebinden oldukları (On iki İmam katarına dâhil) olmalarıdır.
28 Risâle-i Seyh Safi, vr.61a.
29 Aytekin, s.114.
30 AytekinAlaca, s.165.
31 Bozkurt, s.132.
32 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.68a; 199, vr.89b; Gökçeler, s.274.
33 Risâle-i Seyh Safi, vr.40b.
34 Risâle-i Seyh Safi, vr.61a.
35 Gökçeler, s.8.
36 Aytekin, s.114.
37 AytekinAlaca, s.165.
38 AytekinHacı Bektas II, s.245.
39 Bozkurt, s.133.
40 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.68a; 199, vr.89b; Gökçeler, s.274–275.
41 Risâle-i Seyh Safi, vr.40b; AytekinHacı Bektas II, s.245.
42 Risâle-i Seyh Safi, vr.61a.
43 Gökçeler, s.9.
44 Aytekin, s.114.
45 AytekinAlaca, s.165.
46 Bozkurt, s.133.
47 Gölpınarlı 198, vr.68a; 199, vr.89b; Risâle-i Seyh Safi, vr.40b-41a; Gökçeler, s.275; AytekinHacı Bektas II, s.245.
48 Gölpınarlı 181.
49 Risâle-i Seyh Safi, vr.61a.
50 Gökçeler, s.10.
51 Aytekin, s.114.
52 AytekinAlaca, s.165.
53 Bozkurt, s.133.
54 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.68a; 199, vr.90a.
55 Gölpınarlı 198, vr.68a; 199, vr.90a; Gökçeler, s.275.
56 Risâle-i Seyh Safi, vr.41a; AytekinHacı Bektas II, s.245.
57 Risâle-i Seyh Safi, vr.61a.
58 Aytekin, s.114.
59 AytekinAlaca, s.165.
60 Bozkurt, s.133.
61 Gökçeler, s.11.
62 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.68a; 199, vr.90a; Gökçeler, s.275.
63 Risâle-i Seyh Safi, vr.41a.
64 Risâle-i Seyh Safi, vr.61a.
65 Gökçeler, s.11.
66 Aytekin, s.114.
67 AytekinAlaca, s.165.
68 AytekinHacı Bektas II, s.246.
69 Bozkurt, s.133.
70 Gölpınarlı 181, vr.29a; 198, vr.68a; 199, vr.90a; Gökçeler, s.275.
71 Risâle-i Seyh Safi, vr.41a.
72 Risâle-i Seyh Safi, vr.61a.
73 Gökçeler, s.12.
74 Aytekin, s.114.
75 AytekinAlaca, s.165.
76 AytekinHacı Bektas II, s.246.
77 Bozkurt, s.133.

Yorum Gönder

0 Yorumlar