Subscribe Us

header ads

Üç Sünnet – Yedi Farz Deyişi (Şah Hatayi)

Dervişliğin on babı var ey mümin
Arif isen gel dinle evvelinden
Evvel budur lâ ilâhe illallah
Kelam-ı tevhid okuya hem dilinden
İkinci budur adavet etmeye
Hırs-ı Şeytana uyup gönül katmaya
Mü’min isen gönülde küsü tutmaya
Geçiri göre yatlı fikr-i fi’linden
Üçüncü budur nutku hak ola
Silinuben kalbi âyinesi pâk ola
Kudretden can kulağı sak ola
Hakikat gevheri zarar halinden
Dördüncü budur hem sırdâr ola
Girup dost bagçesinde gülgarar ola
Asıla Mansur gibi berdâr ola
Bir kez olan ayrık olmaz ölümden
Besincisi budur ki bin bir otura
Özünün ugrusun ele götüre
Hem Resulullah’ın kavlin yetüre
Geçmiş ola şeriatın kâlinden
Altıncısı budur ki özür eyleye
Özrün mevlası kabul eyleye
Türlü türlü fesadın terk eyleye
Nasib ola ana rahmet balından
Yedincisi budur ki mürebbisine
Derdle düşmüş ola hevasına
Kondura gönül kusun yuvasına
Bahir olmuş gevher olur gülünden
Sekizincisi budur kuşak kusana
Turab olup eyunup pire düşüne
Erenler budur dervişliğe nişane
Emr budur böyle geldi ilimden
Dokuzuncu budur ki tac uruna
Bu yanan kalbi ol hakkın nuruna
İhlâsla gire cennet şadına
Hulle giye evvel/ol İdris’in elinden
Onuncusu budur ki musahib bula
Anınla özüne ameller kıla
Adıyla hakkına hem teslim ola
Geçmiş ola sıratından kılından
Dervişliğin bir babı dahi vardır
Özün mürebbiye yituren erdur
Hatayi hakikat bir gözlü sırdır
Götürülsün perde hicab yolundan (78)
_____________
78 Gölpınarlı 198, vr.70a-71b; Gökçeler, s.280–283; Sivas-Hafik, 69a-69b.

Yorum Gönder

0 Yorumlar