Subscribe Us

header ads

Mevlana Kimdir?

 

NE OLURSAN OL YİNE GEL” SÖZÜ MEVLANA’YA MI AİTTİR?

📌MEVLANA TÜRK MÜDÜR? 

📌MEVLANA’NIN MESNEVİ’Yİ KUR’AN’DAN ÜSTÜN TUTTUĞU DOĞRU MUDUR?

📌MESNEVİ’DEKİ AHLAKSIZ HİKÂYELER UYDURMA MIDIR?


1) “Gel, ne olursan ol yine gel. “sözü Mevlana’ya ait değildir.

2) “Gel, ne olursan ol yine gel. “ sözünün Mevlana’ya ait olmadığı aslında pek bilinmeyen bir şey de değildir.  Bu sözler Mevlana’dan yaklaşık iki asır önce yaşamış Ebu Said Ebu-l Hayr’a aittir.

3) Ebu Said Ebu-l Hayr’ın Prof. Dr. Mehmet Kanar tarafından Türkçeye çevrilip yayınlanmıştır.

4) İşte Mevlana’nın zannedilen sözler:


Yine gel, yine gel; ne olursan ol, yine gel.

Kâfir, ateşperest putperest olsan da yine gel.

Bizim dergahımız değildir ümitsizlik dergahı

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

5) Mevlana Türk değildir. Neden Türk değildir? Mevlana’nın doğduğu yer ve geldiği güzergâh bellidir. Anadili Farsçadır. Aile arasında Farsça konuşur. Eserlerini Farsça yazmıştır.

6) Mevlana’yı Türkleştirmeye çalışanlar onun bir rubaisinde “Hintçe konuşsam da aslım Türk’tür” dediğini ifade edip, bunu Mevlana’nın Türk olduğuna kaynak gösterirler.

7) Mevlana’nın anadilinin Farsça olması; kendisi, hatta oğlu Sultan Veled’in bile Türkçe bilmemesi, aile içinde Farsça konuşulması gibi hususlar ortada iken bir şiirde geçen aslım Türk’tür ifadesi onu Türk saymak için yeterli değildir.

8) Bana göre Mevlana’yı Türkleştirmeye çalışmanın Vahdettin’i milli mücadele kahramanı yapmaya çalışmaktan bir farkı yoktur.

9) Mevlana’nın Mesnevi’yi Kur’an-ı Kerim gibi görmektedir.

Bu durum Mesnevi’nin birinci defterinin önsözünde yazdıklarından rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Mevlana’ya göre Mesnevi “dinin aslının aslının aslıdır”.

 Abdülbaki Gölpınarlı’nın tercümesi:

10) Mevlana Mesnevi’nin Allah tarafından indirildiğini söylemiş ve Kur’an-ı Kerim hakkında nazil olan ayetleri Mesnevi’ye nisbet etmiştir:
11) Allah cc. Kuran-ı Kerim için diyor ki:  “Ona, temiz olanlardan başkaları dokunamaz.” (Vakıa / 79)
Mevlana da Mesnevi için diyor ki: “Batıl, ne önünden gelebilir ne ardından.”

12) Allah cc. Kuran-ı Kerim için diyor ki: Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. (Vakıa / 80) 

Mevlana da Mesnevi için diyor ki: Alemlerin Rabbinden inmiştir.

13) Allah cc. Kuran-ı Kerim için diyor ki:  “Batıl, ona önünden de, ardından da gelemez. “ (Fussilet / 42)

Mevlana da Mesnevi için diyor ki: “Batıl, ne önünden gelebilir ne ardından.”

14) Mevlana Mesnevi’nin Kur’an olup olmadığı konusunda yaptığı bir tartışmayı oğlu Sultan Veled’e anlatan bir öğrencisine şu cevabı verir:

 "Ey köpek! Niçin Kur'an olmasın? Ey eşek! Niçin Kur'an olmasın? Ey kahpenin kardeşi! Niçin Kur'an olmasın?
15) Mesnevi’deki ahlaksız hikayeler uydurma değildir. Mesnevi’nin yedinci cildi uydurmadır. Sapkın hikayeler zaten yedinci ciltte değildir. Örneğin meşhur kabak hikayesi beşinci cilttedir.

Mevlana Anadolu’yu işgal eden Moğollar’la işbirliği yapmıştır. 
Moğol işgaline karşı direnişin sembolü olan Ahi Evran’ı öldüren kişi Mevlana’nın yakın dostu ve müridi Nurettin Caca’dır. 

Asıl adı “AHİ EVREN HÂCE NASÎRÜ’DDİN” olan Ahi Evran, Prof. Dr. Mikail Bayram’ın da ifade ettiği gibi, bildiğimiz Nasrettin Hoca’dır.
Mevlana, Ahi Evran’ın (Nasreddin Hoca) kendi müridi ve Moğollar’ın adamı Nurettin Caca tarafından öldürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmek için 45 beyitlik bir şiir yazmıştır.
Mevlana Türkçe bilmemektedir. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebi'de tıpkı Mevlana gibi Moğol tarafını tutmuşlardır.
Mevlana Velilerin Peygamberlerden üstün olduğunu, savaşa giden sahabelerin eşleri tarafından aldatıldığını, kendi yazdığı Mesnevi’nin Kur’an-ı Kerim’le eşit olduğunu iddia eder.
Mevlana'nın arası Hacı Bektaş Veli ile de iyi değildir. Mevlana Hacı Bektaş'tan şeytanın kardeşi diye bahsederken, Hacı Bektaş bir mektubunda Mevlana’ya “Ne iştesin, ne istiyorsun? Dünyada kopardığın bu kıyamet nedir? diye sormuştur.
Bir başka mektupta ise Hacı Bektaş Mevlana’ya demiştir ki:

 “Eğer aradığını buldunsa sus, bulmadınsa saldığın bu gürültü nedir? Kendini insanoğullarının manzuru yaptın. Halkın bu kadar hanümanını (evini barkını) yıktın. Nedir bu hal?”

Yazı Ümit Doğan'ın tweetlerinden derlenmiştir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar