Subscribe Us

header ads

Alevilerin Yedi Ulu Ozanı

Yedi Ulu Ozan, Alevîlik'te söyledikleri deyişler ile Alevi inancını halka anlatan ve yaşadıkları dönemden bugüne ağızdan ağıza, yazılı ve sözlü edebiyat ile ulaştıran kimi hükümdar-şair, kimi halktan olan kişillerdir. Sadece Alevi inancı için değil Türk Dilinin ve Türk halk kültürünün bugünlere taşınmasında en büyük emeği olan Türk Dili Milliyetçileridir aynı zamanda. Söyledikleri deyişler, yazdıkları şiirler Türkçedir. Yedi Ulu Ozan'ın tamamı Türk'tür.
Cemlerde okunan deyişlerin tamamına yakını bu ozanlara aittir.
Nesîmî (14. yy.)
Yemini (15. yy.)
Fuzûlî (16. yy.) 
Şah İsmail Hatai (16. yy.)
Virani (16. yy.)
Pir Sultan Abdal (16. yy.) 
Kul Himmet (16. yy.)
Yorum Gönder

0 Yorumlar