Subscribe Us

header ads

Fransa’ya Göre Ermenilere Resmen Soykırım Yaptık

Fransız Senatosu sözde Ermeni soykırımını inkar edenlere hapis ve para cezasını öngören yasa tasarısını 127 oyla kabul etti.
Yaklaşık 60 senatörün katıldığı 7,5 saatlik oturumda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören kanun teklifi 86’ya karşı 127 oyla benimsendi. Fransız Senatosu çirkin yasanın çıkmasını ‘vekaleten kullanılan oylar’ sayesinde gerçekleştirdi.
Kendisiyle gurur duymuş!
Türkİye’nin tepkisini çeken tasarının mimarı Marsilya Milletvekili Valerie Boyer, “Kendimi suçlu hissetmem, aksine gurur duyuyorum” dedi. Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 15 gün içinde onaylaması ve resmi gazetede yayınlanması gerekiyor.
Fransız senatörler Ermeni maskesi taktı!
Anayasa Komisyonu’nun önergesinin ardından benzer önergeleri de reddeden Fransa Senatosu, Ermeni iddialarının reddine ceza öngören yasa teklifini kabul etti.
Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabuletti. 86’ya karşı 127 oyla kabul edilen yasa teklifinde, “Kanunlar tarafından tanınan soykırımların inkarı yasaklanır” ifadesi yer alıyor. Fransa Parlamentosu, 2001 yılında, “Fransa, 1915’deki Ermeni soykırımını tanır” ifadesi bulunan bir yasayı onaylamıştı. Yasa, iki maddeden oluşuyor. Yasanın ilk maddesinde, “soykırımı aşağılayarak ve küçük göstererek karşı çıkmanın” suç sayılacağı belirtiliyor. Yasa teklifine karşı çıkan kanunlar komisyonu tarafından hazırlananönerge ve yine yasa teklifi aleyhindeki iki ayrı önerge, genel kurulda dün akşam açık farkla reddedildi. Senato genel kurulu, daha sonra sunulan 5 değişiklikönergesini de reddetti. Meclis 22 Aralık’ta, Senatoda onaylanan söz konusu yasa teklifini kabul etmişti.
Vekaletle oy kullandılar
Fransız Senatosu, ilk olarak 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören ve Kanunlar Komisyonu tarafından sunulan değişiklik önergesini reddetti. Genel Kurul’daki oylamada önergeye 86 senatör “evet”, 167 senatör “hayır” dedi. 348 üyesi bulunan Senato’da toplantıya yaklaşık 50 senatör katıldı. Buna karşılık ilk oylama yapıldığında, toplam 253 oy kullanıldığı, yani çok sayıda senatörün, açık oylama nedeniyle vekaletle oy kullandığı dikkat çekti. İkinci değişiklik önergesine ise 81 senatör “evet”, 171 senatör “hayır” oyu verdi. Senato, yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden önergeyi de reddetti. Senatör Jacques Mezard tarafından sunulan üçüncü önerge için 196 senatör “hayır”, 42 senatör “evet” oyu verdi. Yasa teklifi, “Fransa’nın kanunla tanıdığı bütün soykırımların inkarının suç sayılmasını” öngörüyor.
Sarkozy’nin onayı gerekiyor
UMP Marsilya Milletvekili Valerie Boyer tarafından hazırlanıp sunulduktan sonra Ulusal Meclis’ten geçen yasa, Senato Genel Kurulu’ndan hiçbir değişikliğe uğramadan geçerse, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin onayına sunulacak. Bu durumda, Sarkozy’nin yasayı 15 gün içinde onaylaması gerekiyor. Sarkozy’nin onay vermesi halinde, yasanın tüm detaylarıyla nasıl uygulanacağını belirleyen “uygulama genelgesi” ilgili bakanlık tarafından hazırlanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu süre içinde 60 senatör ya da parlamenter, Senato ya da Parlamento başkanlarından biri, yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi’ne gidebilecek. Yasa uygulamaya geçse de, bu yasadan yargılanan şahıslar Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunabilecek.
Fransız Parlamentosu’nun alt kanadı olan Ulusal Meclis’te kabul edilen tasarı, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını reddedenlere 1 yıla kadar hapis, 45 bin euroya kadar da para cezası verilmesini öngörüyor. Yasanın kabulünün ardından Türkiye, Fransa’yla askeri ve siyasi ilişkilerini askıya almış, sürecin Senato’da devam etmesi veya Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından onaylanması durumunda başka önlemler alınacağı da, yetkili Türk makamlarınca ifade edilmişti. Yasa teklifinin Meclis’te kabulünün ardından istişareler için Ankara’ya çağrılan Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu ise geçtiğimiz haftalarda Fransa’ya dönmüştü.
Tasarının mimarı: Gururluyum
“Sözde soykırım inkarı” yasa teklifinin mimarı olan Marsilya milletvekili Valerie Boyer, “Kendimi suçlu hissetmem, aksine gurur duyuyorum” dedi. Evrensel insan hakları değerlerini savunan Fransa’nın “soykırımı” inkar edenleri cezalandırmasının normal olduğunu savunan Boyer, “Biz hiç bir zaman Türkiye’ye şu yasayı değiştirin demedik. Her zaman demokratik olarak saygı duyduk. Türkiye’nin de aynı saygıyı göstermesi lazım. Bu teklifin anayasaya aykırı olduğunu savunanları anlayamıyorum” dedi.
_____________________________________
Böyle bir yasayı ilk kabul eden Fransa değil, daha başka ülkelerde var. Türk devlet adamları başı dik ve tavizsiz bir şekilde mücadele etmiş olsalardı bu yasa çıkmayacaktı. Fakat Tayyip Erdoğan “bir daha Davos’a gelmem” ini bir diğer versiyonuyla içeride prestij kazanma derdine düştü. İlk zamanlar Cezayir’i gündeme getirmişlerdi, Cezayir başbakanı “bizi karıştırmayın ulen, ne derdiniz varsa kendiniz halledin” deyince bundan da vazgeçildi. Asıl görmemiz gereken ve burnumuzun dibinde 20 yıldır Ermeni zulmü altında inleyen Karabağ kimsenin aklına gelmiyor. Bugün Ermeni denilen mel’un Karabağ’da resmen soykırım yapıyor ve bütün dünya buna gözlerini kapamış durumda.
Bir başka önemli mesele ise bir kaç gün önce Şişli’ye toplanan ve saymakta zorlandığımız Ermeni sevici kalabalık. Bu toplanan kalabalığın düşünceleri de Fransa ile aynı yönde olmalı ki oraya gidip Ermeniyim diye bağırıyor. Aynı yasa tasarısı bizde de günün birinde halk oyuna sunulacak olursa geçme ihtimali de var.

Yorum Gönder

0 Yorumlar