Subscribe Us

header ads

Devrim Şehidi Kubilay

Devrim şehidi Kubilay’ı saygı rahmet ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet düşmanı yobazlar bir Kubilay’ı katletmekle hedeflerine ulaşacaklarını sandı. Yanıldılar. Milyonlarca Kubilay doğdu, Atasının bıraktığı emanete sıkı sıkıya sarıldı.  Ve nice Cumhuriyet sevdalıları yetiştirdi. Çünkü onlar kendilerine teslim edilen bayrağın şerefini ve kutsallığını korumakla yükümlüydüler. Korudular,  helal olsun!
And olsun hepimiz birer Kubilay, birer Cumhuriyet sevdalısıyız. Başaramayacaklar! Bizler kanımızın son damlasına kadar bu vatan için savaşacağız. Bizim tarihimizde korkaklık, namertlik, ikiyüzlülük yoktur. Bizim tarihimizde vatan uğrunda en önde ölmek için birbiriyle yarışan kahramanlar vardır. Kubilaylar vardır.
 Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayı…
23 Aralık 1930
“Kubilay Olayı”, Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biridir. Menemen olayının izleri toplumsal bellekten hiç silinmedi. Kubilay “devrim şehidi” olarak simgeleşti.
Adı Mustafa Fehmi Kubilay. Baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep. Giritli bir ailenin çocuğu. 1906 doğumlu. Kubilay bir öğretmen. Cumhuriyet öğretmeni. 1930 yılında İzmir’in Menemen İlçesi’nde askerlik görevini yapıyor. O sırada 24 yaşında.
Bu genç insan, Menemen’de 23 Aralık 1930’da şeriat isteyenler tarafından öldürüldü. Genç Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayı, “Menemen Olayı – Kubilay Olayı” olarak tarihe geçti.
Menemen olayının izleri toplumsal bellekten hiç silinmedi. Kubilay “devrim şehidi” olarak simgeleşti.
Kubilay Olayı ile ilgili olarak, Atatürk’ün Silahlı Kuvvetlere mesajı, Genelkurmay Başkanı’nın mesajı, TBMM’de soru önergesi ve Başbakan İsmet İnönü’nün konuşması, Bakanlar Kurulu’nun sıkıyönetim ilanı kararı, Sıkıyönetim ilanının TBMM görüşmeleri, yargılamanın ilk günkü tutanakları, Savcılığın Esas Hakkındaki İddianamesi, Divanı Harp Kararnamesi, TBMM Adliye Encümeni Mazbatası ve TBMM Genel Kurul kararları, tam metin olarak yer almaktadır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar