Subscribe Us

header ads

Arap Baharı -1

SEVER’ den sonra BOP’ sinin  uygulanmasının uzanan bir kolu olan, genişleştirilmiş  değişik  bir yöntemi olan bu BAHAR, filli olarak  İRAN – IRAK savaşından sonra,  Saddam’ın Kuveyt’i  işgal etmesiyle, ABD,  gizlediği niyetini  Wilson’nun yayınladığı genelgesinden beri gerçek yüzünü hiç kimseden ( BM) çekinmeden ve de kimseyi dinlemeden ortaya koydu ve  Irak   işgalinin adımları atılmış oldu. 1.Körfez savaşını takip eden olaylar, yapay olarak yaratılan GÖÇ dalgası,  ilerisini göremeyen, görmezlikten gelen,  ÖZAL-BUŞ dostluğu,  Güvenli Bölgenin ilanı,  bugün önümüzde bütün çıplaklığı ile bulunan Türkiye’mizdeki cereyan eden siyasi tartışmalar, Irak’ın Kuzeyindeki oluşum ve başımıza ÇUVAL geçirildikten sonra  şanlı Ordumuzun bölgeden çekilmesi, 2003 yılına kadar Erbil’de  İTC’ nin sözde de  olsa   kontrolünde bulunan eğitilmiş,  silahlı  sayıları kimine göre 1500, kimilerine göre daha fazla olan AKINCILAR, birileri istedi diye dağıtıldı.  Erbil manevi kuvvetten,  Kerkük boş bırakıldı ve altın tepsi içersinde birilerine sunuldu.
Demokrasi, özgürlük insan hakları Baharının getirdiği sonuç, Petrol ve SEVER’ DE  ön görülen Birleşik Büyük Kürdistan’ın inşası.
BOP’un  devamı olan ve   kulağa daha hoş gelen Arap Baharı’nın temeli veya gündeme konulması, dile getirilmesi,  İstanbul’da  2005 yılında  bir Otelde  yapılan İslam Dünyası  Sivil  Toplum Kuruluşları Toplantısında atılmış,  Müslüman Kardeşleri Örgütünün de   bulunduğu  bu  toplantıda, Örgüte ilerdeki Baharlar için bir Fon ayrılmış. ( Aslan Bulut- 6.12.2011. Yeniçağ).
Müslüman  Kardeşler, Müslüman ülkelerde olan bitenlere arkalarını dönüp,  ne için,  neden kime hizmet ettiklerine          bakabilirlermi?  Baktıklarında gördükleri kan ve göz yaşı karşısında Baharı’ ın  insan hakları karşısında avuçlarını açıp ABD askerlerinin sağlıklı  olarak yurtlarına dönmeleri için kimileri gibi dua mı ederler?
Mahmurda PKK.  kampı  ve Hatay’ da  Suriye’ye karşı olanların kampı  bulunmakta.   Mahmur Irak Krallığı zamanında Erbil’e bağlı bir ilçe idi,  bugün  SÖZDE,  BM’lerin denetim ve kontrolünde,  Özde Irak’ın Kuzeyindeki yönetime, yani Barzani’ye bağlı bir yerleşim yeri, Türkiye’den istekleri  üzerine göç eden  PKK  ve Peşmergeler  yan yana. Kamp daha çok PKK kontrolünde olduğu söylense de,  Barzani  hakim durumda.
Hatay’daki kampın kontrolü Türkiye’nin görmez gözlüklü gözlerinin gözlemi,  Hur Suriye Ordusun’da.
Rejimlerine karşı olan her iki kampta bulunanlar benzer istekler  istiyorlar;  Anavatanımıza her fırsatta saldıran,  kan döken Mahmurda olanlar,  Türkiye’ye dönmeden önce şartları varmış, Dilleri, genel af,  iş, aş ve Anayasal güvence yani Irak’ta olduğu gibi ortaklık, aksi takdirde kan dökmeye, pusu kurmaya ve haince eylemlerine devam edecekler,  Hatay’da olanlar istekleri gayet kısa ve öz,  Suriye rejiminin değişmesi.
Bütün bu değişim istekleri karşısında Türkiye hangi BAHARIN ÇİÇEĞİNİN açılmasını istiyor veya neyi bekliyor,  veya sıfır sorun içinde ne yapmak istiyor.   Libya ortada,  Kaddafi gitti halkı gerçek Son Baharı yaşıyor,  Irak parçalandı,  Türkmen varlığı,  varlığının yalnızlığını gelecek BAHARA  bıraktı, bırakmış ta.
Yıllar sonra Erbil’de dalgalanan ITC Bayrağını gören Türk şehri Erbilliler,  umarım geçmişi unutmamışlar, birliğin, birlikte olmanın, girişecekleri eylemlerini  karşılıklı olarak değerlendirirler.
Kerkük yanıyor, ne zamana kadar bu sürecek,  halktan gelen şikayetler ve acı haberler,  Sıfır sorun ve bütün halklara eşit mesafe’nin Arap  Baharı’nın  SAM YILININ bütün halklara eşit mesafesi içinde Türkmenlerin yalnızlığı, korunmasızlığı girdabında GÜZLEŞECEK.    Anavatan  Suriye’deki olaylar bizim iç  işlerimizdir diye, diye Şairin dediği gibi: “ Kerkük elden gediri ( gidiyor)  VE GİDECEK.
NEFİ DEMİRCİ
nefidemirci@mynet.com
( 1 ) Bahar: Kış ve Yaz arasındaki mevsim.
* Baharı başına vurmak: Gençliğin verdiği  coşkuyla gereksiz veya aşırı davranışta bulunmak.

Yorum Gönder

0 Yorumlar