Subscribe Us

header ads

Gençliğin İdeali Ne Olacak

Bir gencin Atatürk’e ”gençliğin ideali ne olacak?” sorusu üzerine Atatürk:
”Türklükten büyük ideal olur mu? Bu gün sınırlarımız dışında bunca Türk yaşıyor. Bunların arasında bir kültür birliği kurmalıyız. Aynı tarihten geliyoruz, geçmişimizi yeterince bilmiyoruz. Aynı dili konuşuyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. İstanbul’da konuşulan Türkçe, burada yayınlanan dergi, Kırgız’da, Kıpçak’ta Özbekistan’da, Azerbaycan’da bizim anladığımız gibi anlaşılmalıdır. Her tarafta İstanbul lehçesi konuşulmalıdır. Hunlar, bütün Türk aleminde bizim anladığımız gibi anlaşılsın. Niçin ben Türkiye reis-i cumhuru olarak Türk Dili ve tarihiyle bu kadar ilgileniyorum? İstiyorum ki, menşeimizle (kökenimizle) ilgili bilgiler birbirine eş ve sağlıklı olsun. Temiz Türkçemiz, her tarafta aynı biçimde konuşulsun.
(İhsan Sabri Çağlayangil, Sınırlaımız Dışında Yaşayan Türkler. s.7)

Yorum Gönder

0 Yorumlar