Subscribe Us

header ads

Aleviler ve Muharrem Orucu

Muharrem ayı Hicri takvime göre birinci aydır ve Muharrem orucu da bu ayın ilk gününden başlar. Bu sene 2 Ekim'e denk geldi. Orucun 10. günü aynı zamanda Aşure Günü'dür. Bu gün aşure yapılır ve komşulara dağıtılır. Bu gelenek Alevi Sünni ayırt edilmeksizin toplumun tüm kesimlerinde vardır. Aleviler ise o gün oruçlu oldukları için aşureyi genellikle orucun bittiği 12. gün yaparlar.
Muharrem orucu, insanın kendi benliğine yönelmesi, yanlışlarını-doğrularını, eksilerini-artılarını hesaplaması ve bütün bunların sonucunda daha iyiye, doğruya, güzele yönelmesine davettir. Nefsini terbiyeye, Hacı Bektaş Veli'nin de buyurduğu gibi nefsini bilmeye vesiledir oruç.
Muharrem orucu, Aleviler için Adem peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadettir. Bunun yanı sıra başta Hz. Hüseyin olmak üzere On İki İmamların şehadetlerinden dolayı aynı zamanda bir yastır. Bundan dolayıdır ki Muharrem orucunun diğer bir adı da Yas-ı Matemdir.
Muharrem Ayı bütün İslam coğrafyası için önemli olmakla birlikte Şii, Caferi, Alevi camiası için ayrı bir öneme sahiptir. 
Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Niyet edildikten sonra gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiç bir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır. Şehirlerde ise genelde akşam ezanından hemen sonra açılır.
Oruç süresince (12 gün boyunca) düğün,nişan,sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez, Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay,kahve,meşrubat,meyve suyu,ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır).
Burada tekrar belirtelim; bilgisizlik mi yoksa kasıtlı mı yapılıyor bilinmez, yanlış bilgiler de yayılıyor. Muharrem Orucu'nun Ramazan Orucu'ndan tutuluş şekli açısından hiçbir farkı yoktur. Tek farkı, akşam oruç açıldıktan sonra normal su içilmez. 
Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra ise On iki İmamlar'ın ve bu yolda şehit olan bütün canların anısına on iki çeşit/veya daha fazla gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o yılki Muharrem Orucu noktalanır. Yine 12 gün boyunca Cem ibadeti yapılır ve Kerbela şehitleri için ağıt ve mersiyeler okunur.

Bismişah Allah, Allah
Hak Muhammed Ali aşkına
Şehitler serdarı İmam Hüseyin aşkına
Kerbela meydanında şehit düşen masumların aşkına
Oniki İmam, Ondört Masumu-u Pak, On yedi Kemerbest efendilerimizin hürmetine
Hz. Fatma Ana'nın şefaatine
Hazır, gaip gerçek erenlerine himmetine niyet ettim yarin matem orucunu tutmaya
Niyetimiz kabul ve makbul ola
Hak dergahına yazıla
Evliya kerimine, İmam Hüseyin demine Allah eyvallah
Gerçeğe Hü.

Bismişah Allah, Allah
Niyetlerimiz kabul, lokmalarımız makbul, muratlarımız hasıl ola
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin dergahına yazıla
Kerbela şehitlerimizin, gelmiş geçmiş cümle ulularımızın, atalarımızın ruhu revanları şad u handan ola
Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, ve her türlü kötülüklerden koruya
Bizleri Ehlibeytin katarından, didarından ayırmaya
Cümlemize sağlık, huzur, birlik, dirlik, hayırlı kazançlar ve hayırlı kısmetler nasip eyleye

Gerçeğe Hü.

Yorum Gönder

0 Yorumlar