Subscribe Us

header ads

Cem Evi'ne İzin Vermeyenler Minare Yasağına Kızamaz

Cem Evi’ne izin vermeyenler minare yasağına kızamaz
İsviçre halkının minare ile ilgili olarak verdiği yasak kararı; biraz daha ayrıntılı olarak düşünülmelidir. Kendilerini medeniyetin beşiği gibi gören Avrupalının bilinç altını gün ışığına çıkartan ilginç bir sonuç bu. Demekki medeniyet; lüks konutlar, şık elbiseler; düzgün yollar; bol çikolatalı ve şaraplı bir yaşam biçiminden ibaret değilmiş…
İsviçreliler; yeni minare yapılmasına karşı çıkarken; hoşgörüsüzlüğünü gösterdi; bu doğru. Lakin; İsviçre halkı da dahil olmak üzere; bütün Avrupalının bilinç altında bir ‘hilal düşmanlığı’ bulunur. Bu hilal (yani bayrağımızdaki yarım ay), Batılı için iki anlamlı bir semboldür: Birincisi; Müslüman kimliğini; ikincisi Türk gücünü simgeler. Yani; İslam ve Türk kavramını gösteren bir işarettir hilal. Minarenin tepesindeki bu hilal; minarenin kendisinden daha önemlidir. (Bize gelen bilgilere göre, İstanbul’daki bazı camilerde hilal kaldırılmış; onun yerine ampul biçimli garip bir sembol konulmuş. Bunu, basınımızın dikkatine sunuyorum)
Tarihsel bir gerçeği de hatırlayalım: Türkler; MÖ 7. yüzyıldan başlayarak bugünkü Ukrayna başta olmak üzere Güneydoğu Avrupa’ya egemendiler. Daha sonra Macaristan merkez olmak üzere Hun Türklerinin egemenliği oldu ve bu egemenlik değişik Türk halkları eliyle yüzlerce yıl yaşatıldı. Peşinden de Osmanlı Türkleri (Oğuzlar) Avrupa ortalarına kadar yayıldılar. İşte bu gerçek Avrupalı’nın kültürel genlerine Türk korkusu ve Türk düşmanlığı olarak yerleşti. Avrupalı araştırmacılardan Margaret Spohn, Her Şey Türk İşi adıyla dilimize çevrilen kitabında bu korkunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne sermiştir. (Ayrıntılar için Yabancı Kaynaklara Göre TÜRK KİMLİĞİ isimli eserimize bakılabilir.)

YA MÜSLÜMAN KARDEŞE YAPILAN
Hıristiyan İsviçre halkının Müslüman dinini de simgeleyen hilale karşı çıkmasına kızanların dikkatini bir konuya çekiyorum: Ya Türkiye’deki muhalif Müslümanlara, egemen Müslümanların yaptıklarına ne demeli? Neden yüzlerce yıl Sünni Müslümanlar Alevi Müslümanları aşağıladılar? Neden, ‘Allah-Muhammet-Ali’ diyen ve Kuran’ı kutsal kitabı kabul eden Alevileri ‘kafir!’ ilan ettiler? Neden; bunların katledilmelerini helal gördüler?
Avrupalı Hıristiyana kızan Müslüman kardeşlerimizin biraz düşünme zamanları gelmedi mi? Bizim Müslümanlar; farklı ibadet eden öteki Müslümanlara bile tahammül edemezken; Avrupalı Hıristiyan; kendisi için tarih içinde korku sembolü olmuş minareye neden izin versin?

KÜRESEL SERMAYENİN İŞİ
Avrupa’da yaygınlaşan Türk ve Müslüman karşıtlığının tehlikeli bir kutuplaşma yarattığını görüyoruz. Bu durum; tefeci büyük sermayenin insanlığı yeni kutuplaşmalara iterek sömürmek için geliştirdiği küreselleşme sürecinin sonucudur. Milletleri kendi içinde; devletleri de birbirleriyle dövüştürmek; sömürücülerin en sevdikleri iştir. Aklın ve bilimin yerine dinsel ve etnik değerlerin yerleştirildiği günümüzde; bu çatışmalar hem sınır içinde hem de sınırlar dışında şiddetlenecek gibi gözüküyor. İnsan aklının tutsak alındığı bu kötü süreci demokratikleşme gibi gösterenlerin bir gün uyanacağını sanıyoruz ama o gün yaman bir gün olacaktır.

DİYANET İŞLERİ KONUŞAMAZ
İnanç özgürlüğünü savunmak adına; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İsviçre’deki minare yasağını eleştirdiğini görmekteyiz. Herkes eleştirsin ama Diyanet’in buna hiç mi hiç hakkı yoktur. Çünkü; bu Diyanet; Sünni İslam dışındaki Müslüman topluluklarını Müslüman bile saymayacak kadar bağnaz davranmaktadır. Bunun en somut kanıtı da Diyanet İşleri’nin; Alevi Müslümanların cem evlerini yasa dışı göstermesidir.
İslam peygamberi Hz. Muhammet’in bile en az 13 sene ibadetini cami veya mescit olmadan, sıradan evlerde yaptığı tarihsel bir gerçektir. Hal bu iken; ibadethaneyi sadece Sünni akidesine göre şekillenen cami ile sınırlayan; öbür tapınma alanlarını (cem evlerini) dindışı sayıp izin vermeyen Diyanet’in konuşma hakkı var mıdır?
Haydin, önce kendi içimizdekilere karşı hoşgörülü olalım; sonra da başkasından bize hoşgörülü davranmasını isteyelim.

Yorum Gönder

0 Yorumlar