Subscribe Us

header ads

Bir Fethullah Gülen Yaratmak

FETHULLAH Gülen talebelerinden, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın “Anlama Gayreti” başlıklı iki yazısını (Zaman, 14-15.02.08) okuyunca, Fethullah Gülen hareketinin ürettiği insanların “yeni bir Fethullah Gülen” yaratmaya giriştiklerini fark ettim.ABD ve İngiltere’de akademik muhitlerde düzenlenen, CIA’nın “adam yaratmak” modeline uygun çalışmaları da bu bağlamda değerlendiriyorum. Sözünü ettiğim CIA modelini anlamak için Frances Stonor Saunders’in “Parayı Verdi Düdüğü Çaldı” (Doğan Kitap) adlı müthiş kitabını okuyabilirsiniz.
EVRENSEL ÖNDER!
Fethullah Gülen cemaatinin okuttuğu, adam ettiği, bir yerlere getirdiği insanlar, yazarlar, gazete yönetici ve yazıcıları, akademisyenler, şimdi, Fethullah Gülen Hocaefendi için gayet kullanışlı bir evrensel düşünür ve önder imgesi yaratmaya, inşa etmeye çalışıyorlar.
Bu yazımda bana gelen özel mektup ve mesajlardan, Fethullah Gülen aleyhinde olduğu iddia edilen belgesel yazı ve tanıklık kitaplarından, Hocaefendi’nin yaptığı konuşmalardan, ABD’ye kaçmasına yol açan televizyon haber ve programlarından kesinlikle yararlanmayacağım. Elimin altında, cemaatten olduğunu tahmin ettiğim, Utah Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü öğretim üyesi Hakan Yavuz’un 2003 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan “This Translation of Islamic Political Identity in Turkey” adlı kitabının Türkçe’ye çevirisi olan “Modernleşen Müslümanlar” (Kitap Yayınevi) adlı kitabı var. Bu kitaptan alıntılar yapacağım. Yazar, “Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti”yi incelerken, Fethullah Gülen cemaatini Yeni-Nurcu Hareketi adıyla takdis etmektedir. Bu kitaptan birkaç ay önce de söz etmiştim. Şimdi gelelim alıntılara:
“1983 yılından sonra, en önemli değişim, eğitim alanında gerçekleşti. Eğitim sisteminin özelleştirilmesi, bu sistemi rekabete açtı ve hareket daha iyi bir eğitim sistemi kurma gereksinimine ve arzusuna yatırım yaptı.” (S. 248)
“Gülen hareketi, nasıl yaşamalıyız ve nasıl yaşamamız gerektiği mevzuunda nasıl düşünmeliyiz gibi konulara, kamuoyu oluşturulması sürecinin içine ’dini’ taşıma çabası gösterdi.” (S. 249)
“Hareket yükselen yeni Anadolu-Müslüman burjuvazisiyle sembiyotik bir ilişki kurmayı başarmış ve bu burjuvazinin kaynaklarını Kemalist-laik düzende siyasal ve kültürel üstünlük iddiasında bulunanların varsayımlarına meydan okumak için kullanmıştır.” (S. 250)
“Dünyayı İslam ahlakı bağlamında şekillendirme amacını taşıyan ’aktivist dindarlığın’ oluşumu, yeni-Nur hareketinin özüdür… Gülen öncülüğündeki harekette, hizmet, himmet ve ihlas gibi Türk-İslam kültürünün içsel itici güçleri toplumu İslam ahlakı ideallerine göre şekillendirmek için kullanılmaktadır… Cemaatin misyonu, verili bir toplumda sosyal ve kültürel eylem matrisi oluşturmak için, İslam’ın mesajını anlamak, tartışmak ve taşımaktır.” (S. 253)
TOPLUMA DİNİ KEFEN
Gülen hareketi bireyleri değil toplumun tamamını yeniden İslamlaştırmak, Nurculuk paftasına göre biçimlendirmek, topluma dini bir kefen biçmeyi amaçlamaktadır. Fethullahçılık, Anayasa’nın değişmez hükümlerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Böyle bir amacı yoksa bütün yaptıklarını neden yapmaktadır? Bütün örgütlü dinsel hareketler tehlikeli ve yıkıcıdır!
Özdemir İNCE

Yorum Gönder

0 Yorumlar