Subscribe Us

header ads

Alevilik İstismarcıları

Genel seçimlerin gündeme gelmesiyle birlikte; Alevi toplumunu kullanmaya çalışan uyanıklar da harekete geçtiler. Dışarıda Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) adıyla, içeride Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) künyesiyle hareket eden bu kişiler; Alevi toplumunu koyun yerine koyarak gütmeye kalkışıyorlar.
Hemen belirtelim ki bunların tabanla bağlantıları yok. Çünkü; bunlar geleneksel Aleviliği (Allah-Muhammet-Ali inancını) kabul etmeyen kişiler. Fakat; dernekleri ele geçirme de; basına sanki Alevileri temsil ediyorlarmış gibi açıklama yapmada becerikliler. 20 Mayıs’ta toplanıp siyasete yön vermeye kalkıştılar ve yeni ayrıştırmalar yaparak bu toplumu daha da böldüler.
SİYASAL ALEVİCİLER
Bugün AABF’nin başında bulunan Turgut Öker; 1989 yılında biz Hamburg Alevi Derneği ile birlikte Alevilik Bildirgesi’ni hazırlayıp yayımlarken dernek üyesiydi. Hamburg’da yapılacak cem töreni için, salona Atatürk resmi ve Türk bayrağı asılmıştı. Öker ve yandaşları Atatürk resmini ve Türk bayrağını indirtmişler; dede Şinasi Koç da ceme girmemişti.
Ya bugün? Alevi geçinen bu derneklerin yöneticileri; nisan ve mayıs aylarında yapılan cumhuriyet mitinglerine katılmamak için karar aldılar. Cumhuriyet mitinglerini tıpkı Bülent Arınç gibi kötülediler.
Yani 1989 yılında PKK istedi diye cem salonundan bayrak indirtenler; şimdi de cumhuriyet mitinglerini karaladılar.
Bunların yüzde 99′u sözde Alevi… İnancı olmayan bu kişiler; Aleviliği ‘İslam dışı’ göstererek bu toplumun gençlerini inançsız bırakan; böylece de Sünniliği tek seçenek halinde dayatan gizli misyonerlerdir.
16. yüzyılda Osmanlı şeyhülislamları İbni Kemal, Ebussuud Efendi gibi yobazlar Aleviler için ‘Bunlar Müslüman değildir; katledilmeleri helaldir!’ diye fetva veriyordu. Bugün bu sözde Aleviler de Alevi Müslümanlara, ‘Siz Müslüman değilsiniz!’ diyerek tıpkı Ebussuud Efendi’nin yaptığını yapmaktadırlar.
CHP’DE İŞİNİZ NE?
Bu siyasal Alevicilerden bazılarının milletvekili olmak için CHP’ye başvurdukları da gazetelere yansıdı.
AABF’nin ve onun Türkiye’deki ortağı ABF’nin girişimleri ile Avrupalılar; Alevilere azınlık gömleği biçmediler mi? Cumhuriyeti kuran temel güçlerden olan Alevileri; cumhuriyetin karşısına yerleştirmeye çalışan bu zihniyet ile o partinin bir araya gelmesi mümkün müdür?
Hala bunlar konuşmalarında devlet düşmanlığı yapmıyorlar mı? Hala ağıt edebiyatı ile tabanı kışkırtmaya çalışmıyorlar mı? Cumhuriyeti kuran güçlerden Aleviler; böyle akılsız kişiler yüzünden devletten uzaklaştırıldı; onların bulunması gereken yeri de yobaz takımı doldurdu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna karşı mücadele eden gericilerin bugün iktidara gelmesinde; devlete karşı konuşlanan Alevilerin de sorumluluğu bulunmaktadır.
Bu yüzden artık, yeni bir değerlendirme yapmak zamanı gelmiştir: Aleviler; devletle kavga etmek yerine devlete sahip çıkarak onun nimetlerinden yararlanmayı birinci gündem maddesi yapmalıdırlar.
FETVA MAKAMINA BAK
Alevi toplumu şehirleşme ile birlikte ekonomik farklılaşmaya uğramıştır. İşçisinden sanayicisine kadar geniş bir yelpaze oluşturan bu kesim, aynı partiye oy vermez, veremez. Bugün cumhuriyet karşıtı olan anlayışın dışındaki her siyasal partide Alevilerin yer alması doğaldır. Avrupa Birlikçi Alevicilerin tutup da buna ters siyasi fetva vermeye kalkışması gülünçtür. Bunlar; MHP’ye, DP’ye, hatta AKP’ye giren Alevilere söz söyleyecek konumda değildirler.
Kendileri Alevi inancını çökertirken; gençleri kıblesiz bırakırken; cumhuriyet mitinglerine karşı çıkıp Bülent Arınç’la aynı konuma düşerken haklılar; Alevi kimliğini inkar etmeden değişik partilerde siyaset yapanlar haksız. Alevilik konusunda Alevilere ders verme hakkı; bu AB’ci takımına kalmamıştır.
***
Bu Alevicilerin demokrat görünmelerine bakmayın; bunlar gayet dayatmacı, takıyyeci; Alevi inancı ile ilişkileri olmayan siyasal kişilerdir. Ele geçirdikleri televizyonlarda; Alevi toplumunun inancını yok etmek için kültürel yozlaştırma işine bütün güçleri ile devam ediyorlar.
Alevi toplumu da bunu gördüğü için onların derneklerine itibar etmiyor. Bu gerçeği artık siyasal partiler de anladılar. Bu yüzden bu AB’ci, azınlıkçı, Bülent Arınççı Alevicilere kimse yüz vermeyecektir.